VISIE EN MISSIEgrfx/uploadedimages/arendencondor_thumb.jpg

VISIE EN MISSIE

VISIE EN MISSIEWAAROM MURRE (ORGANISATIE EN BEDRIJFS) COACHING?

Alle organisaties en bedrijven drijven op mensen. Iedere medewerker heeft een positie in het geheel en is betrokken bij wat er in de organisatie gebeurt. Daarom heeft iedereen invloed op het probleem èn op de oplossing. Murre Coaching richt daarom vooral op het systeem en de onderstroom in organisaties en bedrijven. We kijken naar wat zich tussen mensen afspeelt en zoeken samen naar oplossingen op menselijke maat.

De interventie die wij doen zijn gebaseerd op het systemisch gedachtegoed. Een fascinerende manier van kijken en benaderen van een vastgelopen systeem. Systemische interventies creëren weer beweging in vastgelopen menselijke systemen. Dat doen wij door belemmerende patronen in kaart te brengen, te ontregelen en ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven. Deze is altijd gericht op herstel en samenwerking. Ook kijken we naar de onderstroom in de organisatie. Welke drijfveren en overtuigingen leven er (on)bewust in de organisatie of het bedrijf. Welke zijn helpend en welke blokkeren?
Door deze overkoepelende aanpak komt daarna de inhoud van het werk weer voorop te staan in plaats van de spanningen in de onderlinge verhoudingen. Plezier, voldoening en lol in het werk maakt plaats voor strijd en energieverlies.

Ook bij individuele coaching brengt Murre Coaching jouw (overlevings)systeem in kaart. Waar stagneert het bij jou zelf, in de samenwerking en/of de communicatie. Wat doe jezelf hierin en wat kun je doen om er weer uit te komen? Kortom wat is er nodig om je weer krachtig en energiek te voelen?


OPLEIDINGS- EN PROGRAMMAONTWIKKELING

Speciale tak binnen organisatie coaching is opleidings- en programmaontwikkeling. Omdat professionele medewerkers de organisatie toekomstbestendig maken en houden. Samen scherpen we de competentieprofielen van de medewerkers aan. We kijken wat medewerkers nodig hebben aan opleiding en individuele ondersteuning om de taken in de organisatie optimaal te kunnen blijven uitvoeren. Desgewenst kan Murre Coaching een HRM volgsysteem ontwerpen waarbij medewerkers gevolgd worden in hun ontwikkeling en op basis hier van een passend leertrajecten en/of opleidingshuis bouwen.


Meer weten? Vul het contactformulier in of bel met Murre Coaching voor een gratis kennismakingsgesprek of verdere informatie.

NB! Alle fotos op deze website zijn met persoonlijke toestemming van de gefotograveerde mensen geplaatst!

grfx/uploadedimages/nobcologo6120x20cm2_thumb.jpg