VISIE EN MISSIEgrfx/uploadedimages/arendencondor_thumb.jpg

VISIE EN MISSIE

VISIE EN MISSIEWAAROM MURRE COACHING!

Murre Coaching begeleidt individuen, teams en organisaties om met effectiviteit en plezier te kunnen werken. Mijn visie is dat de samenleving er beter en leuker van wordt als mensen van elkaar leren in plaats de strijd met elkaar aan gaan; als mensen zicht krijgen op waar ze zelf goed in zijn en wat anderen goed kunnen. Om vanuit die energie te leven en te leren.
Om samen het goede te doen.
Met Murre Coaching wil ik daar een bijdrage aan leveren.


HOE WERKT MURRE COACHING?

Alle organisaties zijn gebouwd rond mensen. Hoeveel we ook proberen te vangen in structuur, om je doel te bereiken is samenwerken nodig. Iedere medewerker of leidinggevende heeft een positie in het geheel en is betrokken bij wat er in de organisatie gebeurt. Daarom heeft iedereen invloed op het probleem èn op de oplossing.

In organisaties en teams richt Murre Coaching zich op het systeem en de onderstroom in organisaties. Wat inhoudt de onderlinge communicatie, interacties, drijfveren, overtuigingen en cultuur. We onderzoeken samen de terugkerende patronen die ontstaan. Zo is beter te begrijpen waarom een probleem blijft bestaan. Wie breder kijkt, zal meer complexiteit zien, maar ook meer mogelijkheden. Daarin ligt de uitdaging. Want zoals Einstein al zei: We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt

Ook bij individuele coaching brengt Murre Coaching jouw (overlevings)systeem in kaart, waar blokkades zijn ontstaan bij jou zelf, in de samenwerking en/of de communicatie. Een oordeelvrije benadering is hierbij voor mij essentieel. Immers de meeste mensen hebben het beste met anderen en zichzelf voor.


OPLEIDINGS- EN PROGRAMMAONTWIKKELING

Speciale tak binnen organisatie coaching is opleidings- en programmaontwikkeling. Omdat professionele medewerkers de organisatie toekomstbestendig maken en houden. Samen scherpen we de competentieprofielen van de medewerkers aan. We kijken wat medewerkers nodig hebben aan opleiding en individuele ondersteuning om de taken in de organisatie optimaal te kunnen blijven uitvoeren. Desgewenst kan Murre Coaching een HRM volgsysteem ontwerpen waarbij medewerkers gevolgd worden in hun ontwikkeling en op basis hier van een passend leertrajecten en/of opleidingshuis bouwen.


Meer weten? Vul het contactformulier in of bel met Murre Coaching voor een gratis kennismakingsgesprek of verdere informatie.

NB! Alle fotos op deze website zijn met persoonlijke toestemming van de gefotograveerde mensen geplaatst!

grfx/uploadedimages/nobcologo6120x20cm2_thumb.jpg