Organisatieadviesgrfx/uploadedimages/goldencircle_thumb.jpg

Organisatieadvies

OrganisatieadviesHeeft u behoefte aan een objectief advies voor uw organisatie? Zijn er zaken die u anders wilt, maar u weet niet precies welke kant het uit moet? Murre Coaching helpt u graag verder. Wij kunnen op verschillende terreinen advies geven. Een kort onderzoek waarin een specifieke vraag centraal staat, kan een mooi begin zijn. Murre Coaching voert het onderzoek uit en levert een rapportage en een advies op.
Wilt u een uitgebreider traject omdat er meerdere zaken binnen uw organisatie niet goed lopen, dan gaan wij daar graag mee aan de slag. Om goed in beeld te krijgen waar het om draait, voeren we een uitgebreid gesprek met de directie en/of het managementteam. Op basis van dit gesprek maken we een plan van aanpak. Als u zich hierin kunt vinden, gaan we aan de slag. We doen dit altijd samen met de verantwoordelijke mensen in de organisatie. De rol die wij dan op ons nemen, ligt op het snijvlak van adviseur en trainer. Benieuwd naar zo’n traject? Lees hieronder de cases van een aantal van onze klanten.TERUG NAAR DE BEDOELING


Een tijd geleden werd Murre Coaching gevraagd om bij een communicatiebureau langs te komen. Ze waren de koers een beetje kwijt omdat er zoveel diensten en producten bij waren gekomen. De organisatie was erg gegroeid. Het MT werd vooral in beslag genomen door de waan van de dag. Daar waar ze zich werkelijk op wilden richten, lukte maar niet. Ze wilden graag het organisatieproces eens goed onder de loep te nemen.

In twee dagdelen keken wij met het MT van het communicatiebureau naar de visie en missie van hun bedrijf. Want wat was ook weer ooit de bedoeling geweest van hun bureau? Waarom bestonden ze eigenlijk? En had dat nog steeds bestaansrecht of moest er een kwart slag gedraaid worden omdat de markt was veranderd? Met een uitgebreid vraaggesprek, een SWOT Analyse en de methode scenarioplanning werd de nodige richting voor de toekomst bepaald. Dit leidde tot een heldere focus op waar ze wel en niet meer mee aan de slag gingen. Het communicatiebureau is nog meer gegroeid het afgelopen half jaar. Ze richten zich nu op een nichemarkt. Het MT is niet langer bezig met de waan van de dag, richt zich op de gestelde doelen en stuurt dit tussentijds op tijd bij.

Iemand van buiten kan gemakkelijk de domme en frisse vragen stellen. Vragen die je zelf wellicht niet meer stelt. Daar leent Murre Coaching zich graag voor. Hierdoor krijg je weer scherp voor ogen welke markt je wilt bedienen en op welke manier. Terug naar de bedoeling om de koers te bepalen voor de komende jaren.

Tijdsinvestering bij dit communicatiebureau: twee dagdelenEEN EFFECTIEF ORGANISATIEBESTUUR


Bij een vakbondsorganisatie bleven de vergaderingen maar duren. Besluiten werden niet genomen of steeds uitgesteld en niet gedragen. Medewerkers klaagden over herhalende problemen in de organisatie. Een bestuurder van het hoofdbestuur kwam met deze signalen bij Murre Coaching. Hij had het idee dat er ‘onder de waterlinie’ iets niet deugde in de organisatie maar kon er de vinger niet op leggen. In 3 dagdelen is Murre Coaching met het bestuur van de vakbondsorganisatie aan de slag gegaan.

Daarvoor gebruikte Murre Coaching de methode organisatieopstellingen. Dit is een krachtige methode om dat, wat onder waterlinie speelt (onbewust vaak), helder te maken. En het werkte! Er kwam veel informatie omhoog die nodig was voor het helder krijgen van de problemen. De hoofdbestuurders stonden perplexe over hoe snel zaken met deze methode boven water kwamen.

Op de tweede dag verhoogde Murre Coaching de druk. Want wat ging het bestuur hier vervolgens aan doen? Wat verhinderde hen om te veranderen? Wat blokkeerde hen in het krachtenveld waarin zij opereerden? Het was confronterend om hier samen naar te kijken en vervolgens zaken uit te spreken. Maar het maakte een hoop duidelijk over de (onderlinge) interacties. Hierna ontstond de ruimte om aan de slag te gaan met oplossingen. We bedachten samen interventies en acties en de bestuurders maakten elkaar verantwoordelijk voor verschillende acties. Het bestuur had weer focus en nieuwe energie.

Na een half jaar kwam Murre Coaching nog een dagdeel langs om te horen hoe het liep. Besluiten werden uitgevoerd waardoor de organisatie verder ging. Dat had ook weerslag op de medewerkers die minder klaagden. Hier en daar had het bestuur nog wat onbeantwoorde vragen. We zetten samen de laatste puntjes op de i.

Tijdsinvestering bij deze vakbondsorganisatie: vier dagdelen


Nieuwsgierig? Of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in of neem direct contact op voor een vrijblijvend verkennend gesprek: M 0614825202.