LINKS grfx/uploadedimages/hoofdharthanden_thumb.jpg

http://http://youtu.be/SXUg8z-E91s Verslaafd aan liefde, interview met Jan Geurtz deel 1)

http://http://youtu.be/hpiLqXk5BH0 Verslaafd aan liefde, interview met Jan Geurtz deel 2)

http://annetmurre.exto.nl (naar de kunstwebsite van Annet)

http://www.deschrijffabriek.com naar De Schrijffabriek (schrijftrainingen en schrijfworkshops) die Annet Murre aanbiedt

INSPIRATORS

Stephen Covey (1932)
zeven eigenschappen van effectief leiderschap
“Naar onze aard zijn we reactief ingesteld en geneigd om uit eigenbelang te handelen. Maar als mensen zijn we tegelijk tot hogere zaken in staat en kunnen we een proactieve houding ontwikkelen. Dan nemen we ons eigen lot in handen en voegen we iets toe aan het geluk van de mensen om ons heen.”

Covey zet ons aan allereerst onszelf te overwinnen vervolgens de samenwerking met anderen te verdiepen. In onze kijk op leven en werk, zien we dat we onze situatie niet zozeer zelf creëren, maar wel dat we een keuze hebben in het antwoord dat we elke dag opnieuw weer geven.


Bert Hellinger (1925)
Het maken van een familieopstelling werd geïntroduceerd door de Duitser Bert Hellinger. De werkwijze van Hellinger is het zogenaamd systemisch werken. Hij trachtte middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband gesproken over een organisatieopstelling.


Marinus Knoope (1947)

Marinus Knoope is een fysicus. Hij hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverrre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen.
In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert.

De Dalai Lama en Desmond Tutu
De Dalai Lama en Desmond zijn twee van de grootste geestelijke leiders van onze tijd. Wij kunnen veel leren vanu hun nederigheid en hoe zij vanuit een breder perspectief naar de mensheid kijken. Zij schreven talloze boeken en delen hun wijsheid en inzichten over hoe we diepe vreugde en geluk kunnen vinden en vasthouden ondanks de tegenslagen en uitdagingen die het leven in zich draagt in het Boek van Vreugde. Dit boek verscheen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama. De Amerikaanse journalist Douglas Abrams was bij deze gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot een boek.